KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezetvédelmi szakértőre nagy felelősség hárul:

úgy segíti a Beruházó és a társtervezők munkáját, hogy a környezetvédelmi előírások érvényre jussanak, a beruházással kapcsolatos költségek pedig optimális szinten maradjanak. A jól végzett munka eredményeként a cég beszerzi az összes működéséhez szükséges engedélyt, tevékenységét az engedélyben foglalt előírások szerint folytatja. Társaságunk a telephelyen folytatott tevékenység jellemzőit részletesen elemzi és a környezeti információk gyűjtésével, értékelésével párhuzamosan – javaslatot ad a hatékonyabb működésre.

ENGEDÉLY KÉRELMEK

 

 • Fémkereskedelmi engedély
 • Hulladékgazdálkodási engedély
 • Levegőtisztaság-védelmi engedély
 • Szennyezőanyag elhelyezési engedély
 • Szennyvízkibocsátási engedély

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSADÁS

 

 • Környezetvédelmi bejelentések
 • Termékdíj
 • Beruházások környezetvédelmi előkészítése
 • Környezetvédelmi átvilágítás, audit
 • Környezetvédelmi megbízott

KÁRESEMÉNYEK, HAVÁRIA

 • Üzemi kárelhárítási terv
 • Környezetvédelmi tényfeltárás
 • Tényfeltárási záródokumentáció
 • Beavatkozási záródokumentáció
 • Monitoring záródokumentáció