KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezetvédelmi szakértőre nagy felelősség hárul

A környezetvédelmi szakértő úgy segíti a Beruházó és a társtervezők munkáját, hogy

  • a környezetvédelmi előírások érvényre jussanak,
  • a beruházással kapcsolatos költségek pedig optimális szinten
    maradjanak.
A jól végzett munka eredményeként a cég beszerzi az összes működéséhez szükséges engedélyt, tevékenységét az engedélyben foglalt előírások szerint folytatja.

Társaságunk a telephelyen folytatott tevékenység jellemzőit részletesen elemzi és a környezeti információk gyűjtésével, értékelésével párhuzamosan – javaslatot ad a hatékonyabb működésre.

KOMPLEX ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK

Előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat
Környezeti értékelés, vizsgálat
Egységes környezethasználati engedély (IPPC engedély)
Környezetvédelmi felülvizsgálat

ENGEDÉLY KÉRELMEK

Fémkereskedelmi engedély
Hulladékgazdálkodási engedély
Levegőtisztaság-védelmi engedély
Szennyezőanyag elhelyezési engedély
Szennyvízkibocsátási engedély

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSADÁS

Környezetvédelmi bejelentések
Termékdíj
Beruházások környezetvédelmi előkészítése
Környezetvédelmi átvilágítás, audit
Környezetvédelmi megbízott

KÁRESEMÉNYEK, HAVÁRIA

Üzemi kárelhárítási terv
Környezetvédelmi tényfeltárás
Tényfeltárási záródokumentáció
Beavatkozási záródokumentáció
Monitoring záródokumentáció